Αngel Νmaz Beloqui

Mejor Caballo:
GRAN TORINO (FR) - Cas. a, 2011
C.c.: 30 - Vict: 11 - Col: 7
Ganancias: 95.606 €

Caballos (corredores desde el aρo 2001):

Nota: Este listado incluye los caballos que actualmente son entrenados por Αngel Νmaz Beloqui o han terminado su vida de carreras en esta preparación. No se consideran los caballos que han cambiado de preparador, aunque con anterioridad hubiesen pertenecido a su preparaciσn.
Caballo Propietario
ANASITA (FR) - Y. a, 2021
C.c.: 1 - Vict: 0 - Col: 0 - Gan: 0 €
Ecurie des Mouettes
BLOODY MOON (FR) - Y. c, 2021
C.c.: 4 - Vict: 0 - Col: 3 - Gan: 2.400 €
Ecurie des Mouettes
DREAM BREATH (FR) - Y. c, 2021
C.c.: 4 - Vict: 0 - Col: 1 - Gan: 2.400 €
Ecurie des Mouettes
PRINCESS CHILD (FR) - Y. c, 2021
C.c.: 7 - Vict: 3 - Col: 4 - Gan: 73.400 €
Ecurie des Mouettes
PYRRHAA (FR) - C. C, 2021
C.c.: 6 - Vict: 1 - Col: 2 - Gan: 9.400 €
Ecurie des Mouettes
ROSSO ANTICO (FR) - Cas. c, 2021
C.c.: 4 - Vict: 1 - Col: 2 - Gan: 7.200 €
Ecurie des Mouettes
SASKATOON (FR) - C. c, 2021
C.c.: 5 - Vict: 0 - Col: 3 - Gan: 7.000 €
Ecurie des Mouettes
SHALEZ (FR) - C. c, 2021
C.c.: 6 - Vict: 1 - Col: 3 - Gan: 12.600 €
Ecurie des Mouettes
SOVEREIGN (FR) - Y. neg, 2021
C.c.: 7 - Vict: 0 - Col: 4 - Gan: 10.600 €
Ecurie des Mouettes
AMERICANO (FR) - C. c., 2020
C.c.: 6 - Vict: 0 - Col: 3 - Gan: 3.300 €
Ecurie des Mouettes
PAPYRUS ROAD (FR) - C. tor., 2020
C.c.: 4 - Vict: 0 - Col: 3 - Gan: 4.400 €
Ecurie des Mouettes
PETRA (FR) - Y. c., 2020
C.c.: 6 - Vict: 3 - Col: 2 - Gan: 50.600 €
Ecurie des Mouettes
RED HOT ACTION (FR) - Y. c., 2020
C.c.: 3 - Vict: 1 - Col: 1 - Gan: 6.900 €
Ecurie des Mouettes
LE MINABLE (FR) - C. c., 2019
C.c.: 4 - Vict: 0 - Col: 2 - Gan: 4.000 €
Ecurie des Mouettes
SATERRITORISE (FR) - C. c., 2019
C.c.: 3 - Vict: 0 - Col: 1 - Gan: 600 €
Ecurie des Mouettes
WILD STURM (IRE) - C. a., 2019
C.c.: 1 - Vict: 0 - Col: 1 - Gan: 800 €
Martul
ASHINGA (FR) - Y. c., 2018
C.c.: 7 - Vict: 0 - Col: 1 - Gan: 1.800 €
Ecurie des Mouettes
MADIDINA (FR) - Y. neg., 2018
C.c.: 13 - Vict: 4 - Col: 6 - Gan: 34.650 €
Ecurie des Mouettes
NIKARA (SPA) - Y. a., 2018
C.c.: 8 - Vict: 0 - Col: 1 - Gan: 900 €
La Norteρa
PLANETARIUM (FR) - Cas. c., 2018
C.c.: 4 - Vict: 0 - Col: 3 - Gan: 3.800 €
Ecurie des Mouettes
RED LIGHT (FR) - Y. tor., 2018
C.c.: 3 - Vict: 1 - Col: 2 - Gan: 12.600 €
Ecurie des Mouettes
UXAMA (SPA) - Y. c., 2018
C.c.: 4 - Vict: 0 - Col: 2 - Gan: 1.550 €
H.O. Horses
ARTICO (IRE) - C. a., 2017
C.c.: 1 - Vict: 0 - Col: 0 - Gan: 0 €
Joaquνn Romero
LA PRIMA (SPA) - Y. c., 2017
C.c.: 8 - Vict: 1 - Col: 6 - Gan: 27.200 €
4 C
NACH BARELIERE (FR) - C. c., 2017
C.c.: 2 - Vict: 0 - Col: 0 - Gan: 0 €
Haras de La Bareliere
ROSY MOON (FR) - Y. c., 2017
C.c.: 14 - Vict: 3 - Col: 5 - Gan: 28.700 €
Ecurie des Mouettes
SALLY JANE (GER) - Y. c., 2017
C.c.: 4 - Vict: 0 - Col: 3 - Gan: 2.800 €
Ecurie des Mouettes
COLOURS (FR) - Y. c., 2016
C.c.: 5 - Vict: 1 - Col: 3 - Gan: 7.800 €
Ecurie des Mouettes
EIBORY (IRE) - Y. c., 2016
C.c.: 9 - Vict: 1 - Col: 5 - Gan: 26.800 €
Levante
MAITERE (SPA) - Y. c., 2016
C.c.: 4 - Vict: 0 - Col: 0 - Gan: 0 €
Txuri-Urdin
STYLBONS (FR) - Y. tor., 2016
C.c.: 6 - Vict: 0 - Col: 2 - Gan: 2.700 €
San Julio
ZEE (GB) - C. c., 2016
C.c.: 9 - Vict: 1 - Col: 4 - Gan: 12.400 €
Martul
BELOKI (SPA) - C. c., 2015
C.c.: 6 - Vict: 0 - Col: 1 - Gan: 700 €
Martul
VALLE INCLAN (IRE) - C. c., 2015
C.c.: 11 - Vict: 3 - Col: 4 - Gan: 38.600 €
Las Cadenas
NOT NOW DICK (FR) - C. c., 2014
C.c.: 22 - Vict: 4 - Col: 12 - Gan: 78.402 €
Levante
WILD KING (GER) - C. a., 2014
C.c.: 12 - Vict: 4 - Col: 3 - Gan: 64.300 €
Martul
BLINK (FR) - Y. c., 2013
C.c.: 31 - Vict: 7 - Col: 11 - Gan: 70.090 €
Tabti Mahmoud
QUEEN OF ANGELS (IRE) - Y. c., 2013
C.c.: 9 - Vict: 0 - Col: 2 - Gan: 2.500 €
Martul
GRAN TORINO (POR) - Cas. c. osc., 2011
C.c.: 30 - Vict: 11 - Col: 7 - Gan: 95.606 €
4 C
CABO DEL GATO (IRE) - Y. tor., 2002
C.c.: 11 - Vict: 2 - Col: 5 - Gan: 19.700 €
Yeguada El Tepeyac
DEVIL DANCER (FR) - C. c., 2002
C.c.: 9 - Vict: 0 - Col: 7 - Gan: 12.600 €
Eva
FAST TYCOON (IRE) - Cas. c., 2002
C.c.: 7 - Vict: 2 - Col: 1 - Gan: 20.150 €
Eva
MIKA MIA (IRE) - Y. c., 2002
C.c.: 2 - Vict: 0 - Col: 1 - Gan: 1.200 €
Miguel Penas
NONNO LIBERO (GB) - C. c., 2002
C.c.: 4 - Vict: 0 - Col: 0 - Gan: 0 €
Eva
COSMICO (FR) - C. c., 2001
C.c.: 8 - Vict: 2 - Col: 1 - Gan: 14.850 €
Comanche
EL PERILLIO (FR) - Cas. c. osc., 2001
C.c.: 24 - Vict: 5 - Col: 11 - Gan: 37.780 €
Olabego
KOVA (FR) - Y. c. osc., 2001
C.c.: 16 - Vict: 2 - Col: 6 - Gan: 16.900 €
Gaintxurizketa
REVOLERA (FR) - Y. a. tos., 2001
C.c.: 17 - Vict: 6 - Col: 6 - Gan: 44.800 €
Miguel Penas
ROCC SEPT (FR) - C. c. osc., 2001
C.c.: 6 - Vict: 1 - Col: 3 - Gan: 6.550 €
Olabego
DIVINE SPIRIT (FR) - C. c., 2000
C.c.: 16 - Vict: 5 - Col: 5 - Gan: 33.600 €
Yonai
RUFEC (SPA) - C. c., 2000
C.c.: 14 - Vict: 1 - Col: 6 - Gan: 27.800 €
Miguel Penas
VALIVALIENTE (FR) - C. a., 2000
C.c.: 10 - Vict: 0 - Col: 0 - Gan: 0 €
Ibiza
VIENS VITE (FR) - Y. c. osc, 2000
C.c.: 24 - Vict: 3 - Col: 8 - Gan: 33.100 €
Miguel Penas
DARISHKA (USA) - Y.  c., 1999
C.c.: 10 - Vict: 1 - Col: 2 - Gan: 15.113 €
Eva
LUCIFER DU VENT (FR) - C.  c., 1999
C.c.: 3 - Vict: 0 - Col: 1 - Gan: 300 €
Rνo Cubas
MAILLOL (FR) - C. c., 1999
C.c.: 21 - Vict: 4 - Col: 4 - Gan: 44.703 €
Comanche
MONTE BIANCO (USA) - C. c., 1999
C.c.: 16 - Vict: 2 - Col: 6 - Gan: 54.979 €
Miguel Penas
OA REVEE (FR) - Y. c., 1999
C.c.: 1 - Vict: 0 - Col: 0 - Gan: 0 €
Eva
SANTALE (GB) - Y.  tor., 1999
C.c.: 6 - Vict: 0 - Col: 4 - Gan: 7.340 €
Eva
SEIGNEUR LAGRANGE (FR) - C.  c. osc., 1999
C.c.: 13 - Vict: 3 - Col: 8 - Gan: 30.611 €
Yonai
LADY ZOA (FR) - Y.  c., 1998
C.c.: 13 - Vict: 1 - Col: 5 - Gan: 15.166 €
Remolina
REEF DIVIN (FR) - C.  a., 1998
C.c.: 12 - Vict: 0 - Col: 2 - Gan: 2.381 €
Hiparco
SACARD (IRE) - Cas. c., 1998
C.c.: 23 - Vict: 1 - Col: 7 - Gan: 16.245 €
Martνn
BAZA (IRE) - Y.  c., 1997
C.c.: 33 - Vict: 1 - Col: 15 - Gan: 27.467 €
Hortzadar
CHEF DE BAIE (FR) - C.  c., 1997
C.c.: 33 - Vict: 7 - Col: 12 - Gan: 54.441 €
Remolina
URRIZAR (SPA) - C.  a., 1997
C.c.: 9 - Vict: 0 - Col: 2 - Gan: 841 €
Lagunilla
YANTAI (FR) - C.  c. osc., 1997
C.c.: 44 - Vict: 5 - Col: 18 - Gan: 59.465 €
Hiparco
COQUENARD (FR) - Cas.  c., 1996
C.c.: 39 - Vict: 2 - Col: 9 - Gan: 8.936 €
Hortzadar
GREEDY (SPA) - C.  a., 1996
C.c.: 21 - Vict: 0 - Col: 6 - Gan: 3.786 €
Gaintxurizketa
MINSKIRK (FR) - Cas. c., 1996
C.c.: 32 - Vict: 4 - Col: 14 - Gan: 23.181 €
Olabego
MONTEBLANCO (SPA) - C.  c. osc., 1996
C.c.: 20 - Vict: 1 - Col: 6 - Gan: 6.190 €
Martνn
GRAND DANCER (SPA) - Y.  c., 1995
C.c.: 24 - Vict: 3 - Col: 10 - Gan: 9.947 €
Remolina
WHIRL WIND (SPA) - C.  c., 1995
C.c.: 28 - Vict: 3 - Col: 12 - Gan: 14.030 €
Martνn
POLYNETA (SPA) - Y.  a., 1994
C.c.: 49 - Vict: 1 - Col: 10 - Gan: 8.955 €
Lagunilla